• Op 3 februari 2VeLA modelovereenkomst DBA016 heeft de eerste kamer de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) aangenomen. Door de invoering van de Wet DBA komt per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervallen. De VeLA heeft exclusief voor haar leden het VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht op laten stellen en is als sector(voorbeeld)overeenkomst positief beoordeeld door de Belastingdienst.

    Voor VeLA-leden zal de invoering van de wet DBA per 1 mei 2016 dan ook weinig hoofdbrekers opleveren. Voor opdrachtgevers een extra motivatie om te kiezen voor een bij de VeLA aangesloten adviseur.

    Lees meer...

De VeLA stelt zich het volgende ten doel:

  • bundelen van het adviesaanbod op het gebied van logistiek in de meest uitgebreide zin, bijvoorbeeld door het tot stand brengen van samenwerkingsvormen; zoals bijvoorbeeld het optreden als penvoerder namens de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gesubisidieerde innovatietrajecten voor mkb-bedrijven (IPC);
  • bekendheid geven aan en toegankelijk maken van het adviesaanbod, door gezamenlijke presentaties van de leden in het informatieboekje en op de website, tijdens bijeenkomsten, via vakbeurzen en door zitting te hebben in het bestuur van de Stichting Logistica.
  • bevorderen van de kwaliteit van het adviesaanbod, o.a. door het hanteren van gedragsregels;
  • bevorderen van de logistieke bewustwording, door bijvoorbeeld deel te nemen aan seminars, het uitbrengen van publicaties en het verzorgen van logistieke scala's en innovatietoeren op de Logistica.
  • ontwikkelen van branche specifieke keuren en modellen, zoals bijvoorbeeld het VeLA-keur Bedrijfslogistiek (Arbo) of het VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht (wet DBA);
  • het behartigen van de algemene belangen van de leden.

De VeLA is opgericht in 1988 en is aangesloten bij de Stichting Logistica