De VeLA heeft haar leden geclusterd naar kennisgebieden om het voor potentiële cliënten en andere belanghebbende partijen gemakkelijker de leden te filteren op hun specialisme.

De leden binnen elk cluster hebben aangeven dat dit kennisgebied tot hun specialisme behoort. Zij kunnen dus uitstekend adviesdiensten verlenen op dat kennisgebied.

Door te klikken op de afbeelding van krijgt een overzicht van de bureau's die actief zijn in het betreffende gebied. Per specialisme is het mogelijk om de profielen van het bedrijfslid te bekijken en door te klikken naar de websites van de leden en/of direct contact op te nemen met de leden voor verdere informatie.

(c) tony tati - magazijn(c) tony tati - productie(c) tony tati - transport
(c) tony tati - voorraad(c) tony tati - supply chain(c) tony tati - automatisering
(c) tony tati - interim management(c) tony tati - ontwerp en advies(c) tony tati - training en opleiding