Ledenvoordeel

Het VeLA-lidmaatschap biedt direct voordeel. Deze sectie is exclusief voor leden en de documenten hier getoond zijn alleen beschikbaar voor leden. Om ze kunnen te zien en downloaden moet u ingelogd zijn. De inlogpagina komt vanzelf naar voren als u een document gaat  downloaden.

VeLA-Branchemodel Overeenkomst van Opdracht
Omvang:
193.11 kB
Versie:
DBA 90316.1563.1.0 | 26-04-2016
Datum:
25 april 2016

De VeLA biedt haar leden het door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde branchemodel “Overeenkomst van Opdracht” aan. De overeenkomst kan gebruikt worden voor opdrachten waarbij er mogelijk sprake kan zijn van een (fictief) dienstverband. Het model bevat een toelichting en is als sektorovereenkomst goedgekeurd door de belastingdienst.

Het is raadzaam om dit VeLA-branche model “Overeenkomst van Opdracht” te gebruiken omdat hiermee alle belangrijke (fiscaal) juridische aspecten van een opdracht zijn afgedekt, en de opdrachtgever mits gewerkt wordt volgens de overeenkomst, gevrijwaard is van afdracht van loonheffingen.

Het is overigens niet verplicht het branchemodel te gebruiken. Een VeLA-lid kan te allen tijden eigen overeenkomsten of die van de Opdrachtgever gebruiken. Wel is een VeLA-lid, op grond van de VeLA gedragsregels, verplicht de wilsovereenstemming vast te leggen.

Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Omvang:
290.48 kB
Versie:
2016.7
Datum:
14 maart 2016

De VeLA biedt haar leden het om tegen zeer gunstige condities een op maat gesneden bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten via Koekenberg en Van Vuuren, registerassuradeurs. Deze verzekering biedt binnen de grenzen van de overige verzekeringsvoorwaarden dekking voor dienstverlening, (management)consultancy en interim-management op het gebied van logistiek en supply chain management.

Deze verzekering is ook af te sluiten voor niet-leden, maar die profiteren dan niet van het premievoordeel. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

VeLA-Branchemodel Overeenkomst van Opdracht - inhuur derden
Omvang:
183.33 kB
Versie:
DBA 90316.38695.1 | 28-07-2016
Datum:
28 juli 2016

De VeLA biedt haar leden het door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde branchemodel “Overeenkomst van Opdracht” aan. De overeenkomst kan gebruikt worden voor opdrachten waarbij het VeLA-lid deskundigheid van derden in zijn opdracht inzet. Het VeLA-lid treedt hierbij op als opdrachtgever. Ook in deze situatie kan er mogelijk sprake kan zijn van een (fictief) dienstverband, maar ook kunnen er fictieve arbeidsrelaties zoals voor gelijkgestelden en tussenkomst aan de orde zijn.In dit model worden deze situaties uitgesloten. Het VeLA- Branchemodel inhuur derden is als sektorovereenkomst beoordeeled en goedgekeurd door de belastingdienst.

Het is raadzaam om dit VeLA-branche model "Inhuur derden" in combinatie met het VeLA-Banchemodel “Overeenkomst van Opdracht” te gebruiken omdat hiermee alle belangrijke (fiscaal) juridische aspecten bij de aanvaarding van de opdracht door het VeLA-lid en de daarvoor benodigde inhuur van externe deskundigheid door het VeLA-lid zijn afgedekt. Het VeLA-lid als opdrachtgever (mits gewerkt wordt volgens de overeenkomst) is zo gevrijwaard is van afdracht van loonheffingen, terwijl het VeLA-lid als opdrachtnemer ook de juiste waarborgen heeft. De beide modellen sluiten dus naadloos op elkaar aan.

 

Beoordeling Belastingdienst VeLA-Branchemodel - ondersteuning en/of advies
Beoordeling Belastingdienst VeLA-Branchemodel - ondersteuning en/of advies
Omvang:
302.71 kB
Versie:
90316.1563.1.0 | 26-04-2016
Auteur:
mr. M. Aktas
Datum:
26 april 2016

Voor haar leden heeft de VeLA het brachemodel Overeenkomst van Opdracht voorgelegd aan de belastingdienst. Dit model is te gebruiken in de situatie waarbij het VeLA-lid een opdracht voor advoiies en/of ondersteuning aanvaard en zo optreedt als opdrachtnemer.

Dit VeLA-branchemodel is beoordeeld door de Belastingdienst en is goedgekeurd als overeenkomst in de zin van de Wet DBA. De overeenkomst sluit het gezag van de opdrachtgever uit, waardoor geen dienstbetrekking ontstaat. Daarnaast wordt de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden uitgesloten.

Deze beoordeling is hier te downloaden en mag aan opdrachtgevers worden verstrekt indien zij hierom vragen.

Beoordeling belastingdienst VeLA-Branchemodel - inhuur derden
Omvang:
407.89 kB
Versie:
90316386951 I 201600728
Auteur:
mr. I.S. Vestjens
Datum:
28 juli 2016

De VeLA heeft een Branchemodel aan de belastingdienst voorgelegd voor de situatie dat een VeLA-lid deskundigheid van derden inschakelt voor zijn opdracht. In deze situatie is het VeLA-lid dus opdrachtgever.

Dit VeLA-branchemodel is beoordeeld door de Belastingdienst en is goedgekeurd als overeenkomst in de zin van de Wet DBA. De overeenkomst sluit het gezag van de opdrachtgever en de Derde uit, waardoor geen dienstbetrekking ontstaat. Daarnaast worden de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en tussenkomst uitgesloten.

Deze beoordeling is hier te downloaden en mag aan opdrachtnemers worden verstrekt indien zij hierom vragen.

 
 
Powered by Phoca Download