Skip to main content
Over ons

Wie is de Vela?

De Vela is hét platform van adviesbureaus die werkzaam zijn op het gebied van logistiek, magazijnen en supply chain.

Advies aanvragen

Waarom een Vela lid kiezen?

De meerwaarde van een Vela-lidmaatschap voor de opdrachtgever van een Vela-lid is:

 • inzet van een deskundig en onafhankelijk adviseur;
 • een goed onderbouwd leveranciersonafhankelijk advies;
 • alleen hulp als deze effectief kan zijn;
 • mogelijkheid tot second opinion bij geschillen;
 • vervanging door collega-lid bij ziekte en/of overmacht;
 • samenwerking in groter verband indien niet alle disciplines in huis;
 • geen risico op naheffingen door zekerheid over de fiscale status van de ingezette adviseur.

Leden van de VeLA zijn elk expert op hun vakgebied, samen ondersteunen of adviseren zij ondernemers in alle facetten van Logistiek en Supply Chain Management.

De Vela biedt onafhankelijke logistieke adviesbureaus de mogelijkheid om zich als lid aan te sluiten. Het logo staat voor kwaliteitsuitstraling; het gebruik van het “Vela branchemodel Overeenkomst van Opdracht” biedt zekerheid over de fiscale status; het netwerk biedt mogelijkheden voor kennisuitwisseling en gezamelijke projecten. Kortom, leden zijn trots op hun lidmaatschap.

De adviesbureaus die lid zijn van de Vela en die u op deze website aantreft, werken volgens overeengekomen kwaliteitsnormen, en hanteren duidelijke gedragsregels. Een Vela-adviseur is herkenbaar doordat hij/zij het logo van de Vela in zijn/haar correspondentie gebruikt.

Wat doet de VeLA?

De VeLA stelt zich het volgende ten doel:

 • bundelen van het adviesaanbod op het gebied van logistiek in de meest uitgebreide zin, bijvoorbeeld door het tot stand brengen van samenwerkingsvormen; zoals bijvoorbeeld het optreden als penvoerder namens de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gesubisidieerde innovatietrajecten voor mkb-bedrijven (IPC);
 • bekendheid geven aan en toegankelijk maken van het adviesaanbod, door gezamenlijke presentaties van de leden in het informatieboekje en op de website, tijdens bijeenkomsten, via vakbeurzen en door zitting te hebben in het bestuur van de Stichting Logistica.
 • bevorderen van de kwaliteit van het adviesaanbod, o.a. door het hanteren van gedragsregels;
 • bevorderen van de logistieke bewustwording, door bijvoorbeeld deel te nemen aan seminars, het uitbrengen van publicaties en het verzorgen van logistieke scala’s en innovatietoeren op de Logistica.
 • ontwikkelen van branche specifieke keuren en modellen, zoals bijvoorbeeld het VeLA-keur Bedrijfslogistiek (Arbo) of het VeLA-branchemodel Overeenkomst van Opdracht (wet DBA);
 • het behartigen van de algemene belangen van de leden.

Waarom een VeLA adviseur inschakelen?

Een adviseur van een adviesbureau dat is aangesloten bij de VeLA handelt altijd naar de vijf kernwaarden zoals die zijn vastgelegd in de gedragsregels;

 1. Deskundig en onafhankelijk
 2. Zorgvuldig, integer en onpartijdig
 3. Mogelijkheid tot second opinion bij geschillen
 4. Vervanging door andere VeLA-adviseur bij ziekte en/of overmacht
 5. Mogelijkheid tot samenwerking met Vela adviseurs uit andere disciplines

Wilt u een expert inschakelen voor uw logistieke vraagstuk?

Neem dan contact met ons op!

Advies aanvragen